Teksys är ett specialiserat tjänsteföretag med inriktning på kommunikation och säkerhet.

Radionät – ökad mobilitet

Teksys hjälper stora svenska företag med behov av mobilitet och uppkopplade tjänster.
Detta sker genom verifierade ”End to End”-lösningar över WIFI och LTE-nätverk.
Vi hjälper till att dokumentera radio-kommunikation i befintliga och framtida system. Tar fram kravställningar och underlag för upphandlingar. Vi hjälper även till att designa, implementera och drifta lämpligt radionät om det behovet finns.

Industriella nätverk

Teksys hjälper stora svenska företag att säkra sina industriella nätverk. Detta sker genom att segmentera och kontrollera trafiken till företagets produktionsnät med målet att uppnå motsvarande krav i IEC 62443 och NIST CSF.
Industrial Internet of Things (IIoT) tillsammans med molnbaserade managerings- och kontrollsystem ställer nya krav på Industriella nätverkens interaktion med företagens intranet och internet. Detta måste sku under kontrollerande former med hög datasäkerhet.

Vi ”brinner” verkligen för våra uppdrag och kan också ta på oss ett driftansvar baserat på olika molnlösningar. Dessutom samarbetar vi nära med specialister inom andra teknikområden såsom Storage, Citrix, Windows, mm.

Rulla till toppen